Tiskovna konferenca o novodobnem suženjstvu

Danes smo na tiskovni konferenci spregovorili o novodobnem suženjstvu.

Katjuša Popović, predsednica Društva Ključ se je dotaknila predvsem področij, ki jih je še vedno potrebno urediti, pri čemer je posebej izpostavila neurejenost področja (re)integracije žrtev trgovanja z ljudmi ter celostnega pristopa k oskrbi otrok, žrtev trgovanja.

Marina Uzelac iz Slovenske Filantropije je pojasnila, da so otroci brez spremstva posebej ranljiva skupina, saj nimajo nikogar, ki bi jih zaščitil, in se zato lahko hitro znajdejo v krempljih izkoriščanja.

Marko Tanasić iz Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije se je v svoji predstavitvi osredotočil na kritično področje izkoriščanja delavcev, posebej migrantskih, ki so ranljivi zaradi revščine, iz katere skušajo ubežati tako, da verjamejo vsakršnim obljubam o dobro plačanem delu, kar trgovci z ljudmi in t. i. delodajalci izkoristijo, preko dolgovne odvisnosti, groženj, tudi fizičnega nasilja pa jih potem dolgotrajno izkoriščajo.


Vsi si v letu, ki prihaja, želimo, da bi pristojni prevzeli bolj proaktiven pristop k reševanju problematike ter imeli pred očmi predvsem najranljivejše, žrtve trgovanja z ljudmi; učinkovito implementiranje obstoječe zakonodaje, izboljšave, kjer so potrebne ter sistemske rešitve pomoči in integracije otrok in odraslih žrtev različnih oblik izkoriščanja so nujne.

tiskovka