Prostitucija je oblika nasilja nad ženskami

“Spodaj podpisane nevladne organizacije z zapisanim odgovarjamo na ponovno aktualne diskusije o dekriminalizaciji in legalizaciji prostitucije v Sloveniji.

Spodaj podpisane nevladne organizacije v celoti podpiramo politiko Evropskega ženskega lobija, zapisano v dokumentu Za Evropo brez vseh vrst in oblik moškega nasilja proti ženskam (Towards a Europe Free from All Forms of Male Violence against Women), ki ga delno povzemamo.
Že nekaj časa smo tudi v Sloveniji priča trivializaciji nasilja, ki ga moški izvajajo proti ženskam, med drugim spolnim zlorabam in spolnemu izkoriščanju žensk in deklic. Takšen odnos do nasilja proti ženskam in deklicam neposredno vpliva na predstave in prepričanja, ki jih imajo ljudje o vlogah enega in/ali drugega spola in je neposredno povezan z diskriminatornimi normami in vedenji.”

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, zanj Špela Veselič
Društvo za nenasilno komunikacijo, zanj Katja Zabukovec Kerin
Društvo KLJUČ – Center za boj proti trgovini z ljudmi, zanj Polona Kovač
Ženski lobi Slovenije, zanj Sonja Lokar
Ženska mreža za enakost spolov, zanj Sonja Lokar

Celotna izjava je spodnji povezavi.

http://drustvo-dnk.si/images/stories/novice/2017-01-prostitucijajeenaodvrstnasiljaprotizenskam.pdf