Priročnik mreže Prava zveza

Dokazano je, da so mladi, ki so bili kakorkoli izpostavljeni zlorabi ali nasilju, najbolj rizični, da tudi sami postanejo nasilni ali da postanejo žrtve zlorab, tudi žrtve trgovanja z ljudmi. Nasilje nad mladimi in med mladimi je pogost pojav. S projektom želimo doseči, da mladi prepoznajo različne oblike nasilja, lastno nasilno vedenje in da znajo ustrezno ukrepati v primerih nasilja. Glavno vodilo delavnic, ki jih izvajamo v okviru projekta na srednjih šolah in fakultetah v Mestni občini Ljubljana, je, da je za nasilje vedno v celoti odgovoren povzročitelj, da je nasilje problem družbe in ne posameznika, da gre pri nasilju za zlorabo moči, za katero ni opravičila ter da se je mogoče nenasilnega vedenja naučiti.

V Pravi zvezi sodelujejo Društvo informacijski center LEGEBITRA, Socialni marketing Iz principa, TOM telefon®, Kulturno in umetniško društvo Transformator in Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi. Organizacije smo letos sodelovale na skupnem izobraževanju, ki je bilo namenjeno zaposlenim in prostovoljcem ter prostovoljkam. Namen izobraževanja je bilo medsebojno spoznavanje, predstavitev dela, izzivi, s katerimi se soočamo in priložnosti za nadaljnje sodelovanje.

Vsakoletne aktivnosti projekta zajemajo preventivne delavnice o vseh oblikah nasilja in trgovanja z ljudmi, ki so namenjene dijakom in študentom v Mestni občini Ljubljana. V prvem delu delavnic so bili odigrani različni prizori nasilja v izvedbi KUD Transformator, ki jim je sledila diskusija o možnih rešitvah prizora in predavanje o vseh oblikah nasilja in trgovanju z ljudmi. Projekt Prava zveza smo sklenili na zaključnem dogodku oktobra s koncertom ob dnevu boja proti trgovanju z ljudmi v Kinu Šiška, ki je namenjen mladim in splošni javnosti.

V priročniku so prispevki članov Prave zveze. Dostopen na: Priročnik mreže Prava zveza

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo MOL, Urad za mladino.