Plešem

Trajanje: 2014

Projekt je namenjen osveščanju srednješolcev Mestne občine Ljubljana o oblikah nasilja, prepoznavanju (lastnega) nasilnega vedenja in predstavitvi možnosti izbire nenasilja.

V okviru projekta je ustanovljena mreža organizacij – Drugačna zveza, v kateri poleg Društva Ključ sodelujejo Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon – za ženske in otroke žrtve nasilja, Društvo LEGEBITRA, Društvo ŠKUC in KUD Transformator. Glavna aktivnost projekta je izvajanje preventivnih delavnic za mlade. V prvem delu igralci in igralke KUD-a Transformator zaigrajo prizore nasilja (fizično, psihično, spolno, spletno in ekonomsko) in dijakom ponudijo dve možni rešitvi. Prizorom sledi diskusija. V drugem delu sledi pregled oblik nasilja, kaj vse nasilje je, informacije o trgovanju z ljudmi in samozaščitni ukrepi.

Ob zaključku projekta bo 17. 10. 2014 na predvečer evropskega dneva boja proti trgovanju z ljudmi organiziran brezplačni koncert. Projekt financira Urad za mladino Mestne občine Ljubljana.

Telesnica

V letu 2013 je izvedbo delavnic Telesnica sofinanciral Urad vlade RS za komuniciranje. Z njihovim sofinanciranjem  smo izvedli delavnice v začetnih letnikih srednjih šol, in sicer na območju Ljubljane (14 delavnic), Kopra (5 delavnic), Brežic (5 delavnic), Postojne (6 delavnic), Nove Gorice (6 delavnic). Skupno smo torej izvedli 36 delavnic, v katere je bilo vključenih 990 dijakinj in dijakov. Šole, ki smo jih obiskali, so bile sledeče: Ljubljana – Ekonomska šola Ljubljana in Gimnazija Poljane, Koper – Gimnazija Koper, Brežice – Gimnazija Brežice, Postojna – Šolski center Postojna, Nova Gorica – Gimnazija Nova Gorica.

Vijolica – akcija ozaveščanja po petih slovenskih regijah

Urad Vlade RS za komuniciranje je v obdobju od aprila do septembra 2012 financiral izvedbo 36 delavnic Vijolice po petih slovenskih regijah, in sicer Pomurski, Mariborski, Koroški, Novomeški in Kranjski.

http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/
http://www.evropa.gov.si/

 (P)ostanimo svobodni

Projekt (P)ostanimo svobodni! (2011) je namenjen osveščanju širše javnosti, predvsem mladih, o pasteh trgovine z ljudmi, o sami trgovini z ljudmi ter o tem, kako razviti samozaščitne dejavnike ter se temu, da bi postali žrtev trgovine z ljudmi, izogniti.

Projekt poteka preko Facebook strani, na kateri tedensko objavljamo prispevke (članke, video posnetke) o trgovini z ljudmi ter tako vsem, ki postanejo sledilci naše Facebook strani, omogočimo, da dobijo vse potrebne informacije ter se seznanijo s problematiko.

Projekt je sofinanciral Urad Vlade RS za komuniciranje.

http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/boj_proti_trgovini_z_ljudmi

Raziskava

Trajanje: 2012 – 2013

Namen projekta je bilo s pomočjo ankete ugotoviti prisotnost in razširjenost nasilja med dijaki in dijakinjami 2. letnikov srednjih šol Mestne občine Ljubljana in odstotek žrtev nasilja med njimi in zaposlenimi v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Na podlagi pridobljenih podatkov so bile na izbranih šolah izvedene delavnice o oblikah nasilja, prepoznavanju nasilja in lastnega nasilnega vedenja ter možnosti izbire nenasilja.

Ankete so bile posredovane na 21 srednjih šol in gimnazij, izvedenih pa je bilo 10 delavnic na sodelujočih šolah. Predavanja se je udeležilo približno 250 dijakov in dijakinj.

InSem

Trajanje: 2010 – 2012

Namen projekta je bilo profesionalno usposabljanje delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja. Projekt sta financirala Evropska komisija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V projektu so sodelovali ISA institut, Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi, Slovenska filantropija in Združenje za promocijo prostovoljstva.

V okviru projekta je bilo izvedenih __ delavnic po Sloveniji za delavce v vzgoji in izobraževanju. S predavanji smo zajeli ___ zaposlenih.

Zaprisega

Trajanje: 2008–2011

Namen projekta je bil mlade ozavestiti o oblikah nasilja, ki so mu podvrženi (fizično, psihično, verbalno, ekonomsko), povečati občutljivost in prepoznavnost lastnega nasilnega vedenja. Cilj programa je doseči stopnjo zavedanja, da lahko s primernim vedenjem pred /med/po nasilni situaciji vsak pripomore k manj nasilnemu okolju tako na individualni kot tudi družbeni ravni.

Dokazano je, da so mladi, ki so bili kakorkoli izpostavljeni zlorabi ali nasilju, najbolj rizični, da tudi sami postanejo nasilni ali da postanejo žrtve še hujših oblik zlorab. Nasilje nad mladimi in med mladimi je pogost pojav. K temu botruje tudi nevednost in neozaveščenost o oblikah nasilja, o njegovih vzrokih in posledicah.

Po dogovoru s šolami smo organizirali enkratne delavnice za maturantke in maturante, kjer smo jim predstavili ZAPRISEGO in z njimi spregovorili o oblikah nasilja. Predavanje je obsegalo pojavne oblike nasilja, njihove izvedbe, čustvene posledice.

“Zaprisega o izbiri nenasilja” se glasi …

Po koncu enkratne delavnice so slušatelji/slušateljice povabljeni k podpisovanju naslednje zaprisege:

Kot zrel in odgovoren človek prisegam, da:

  • nasilja ne povzročam
  • nasilja ne spregledam
  • nasilja ne spodbujam
  • ob nasilju primerno ukrepam
  • proti nasilju govorim in delujem
  • se informiram o vseh oblikah trgovine z ljudmi.

Sodelovanje

Pri izvajanju projekta sodelujejo naslednje organizacije: