Program Vijolica izvajamo od leta 2002 in je namenjen učencem zaključnih razredov osnovnih šol, njihovim staršem in zaposlenim na šolah. Izvaja se v obliki delavnice, ki traja 45 minut in vsebuje sistemsko razlago naslednjih pojmov: trgovanje z ljudmi, žrtev trgovanja, preslepitev, spolna in čustvena zloraba, prisilna prostitucija.

Med delavnico predvajamo 5-minutni film. Izvajanje delavnice je zasnovano tako, da udeleženci aktivno sodelujejo pri njihovi izvedbi.

Prav tako je na koncu delavnice predviden čas za obnovo. Delavnice izvajajo zaposleni ter prostovoljke in prostovoljci Društva Ključ. Naše izkušnje kažejo, da je smiselno izvesti delavnice za vse tri ciljne skupine (dijake in dijakinje, zaposlene na šolah in njihove starše), saj le tako lahko ob morebitni situaciji trgovine z ljudmi tudi primerno ukrepajo. Šola se lahko tudi odloči, da bo v eno združila delavnici za zaposlene na šoli in starše.

V letu 2018 Urad Vlade RS za komuniciranje in Urad Vlade RS za narodnosti v okviru aktivnosti, namenjenih ozaveščanju ranljivih skupin o trgovini z ljudmi, sofinancirata izvedbo brezplačnih preventivnih delavnic in drugih preventivnih aktivnosti za otroke zadnje triade osnovnih šol po Sloveniji, posebej v regijah, kjer živi večje število pripadnikov romske skupnosti. http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/

Več o rezultatih projekta lahko preberete v krajši brošuri: rezultati projekta 2018

Za naročilo delavnice nam pišite na info@drustvo-kljuc.si.

Urad_za_narodnosti__300_dpi    2016 UKOM tekst 2016 UKOM ukrepajmo barvni         MOL      FIHO