Program Vijolica izvajamo od leta 2002 in je namenjen učencem zaključnih razredov osnovnih šol, njihovim staršem in zaposlenim na šolah. Izvaja se v obliki delavnice, ki traja 45 minut in vsebuje sistemsko razlago naslednjih pojmov: trgovanje z ljudmi, žrtev trgovanja, preslepitev, spolna in čustvena zloraba, prisilna prostitucija.

Med delavnico predvajamo 5-minutni film. Izvajanje delavnice je zasnovano tako, da udeleženci aktivno sodelujejo pri njihovi izvedbi.

Prav tako je na koncu delavnice predviden čas za obnovo. Delavnice izvajajo zaposleni ter prostovoljke in prostovoljci Društva Ključ. Naše izkušnje kažejo, da je smiselno izvesti delavnice za vse tri ciljne skupine (dijake in dijakinje, zaposlene na šolah in njihove starše), saj le tako lahko ob morebitni situaciji trgovine z ljudmi tudi primerno ukrepajo. Šola se lahko tudi odloči, da bo v eno združila delavnici za zaposlene na šoli in starše.

Za naročilo delavnice nam pišite na info@drustvo-kljuc.si.