Dokazano je, da so mladi, ki so bili kakorkoli izpostavljeni zlorabi ali nasilju, najbolj rizični, da tudi sami postanejo nasilni ali da postanejo žrtve še hujših oblik zlorab, tudi žrtve trgovanja z ljudmi. Nasilje nad mladimi in med mladimi je pogost pojav. S projektom želimo doseči, da mladi prepoznajo različne oblike nasilja, lastno nasilno vedenje in da znajo ustrezno ukrepati v primerih nasilja. Glavno vodilo delavnic, ki jih izvajamo v okviru projekta na srednjih šolah in fakultetah v Mestni občini Ljubljana, je, da je za nasilje vedno v celoti kriv povzročitelj, da je nasilje problem družbe in ne posameznika, da gre pri nasilju za zlorabo moči, za katero ni opravičila ter da se da nenasilnega vedenja naučiti.

V Drugačni zvezi sodelujejo Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo informacijski center LEGEBITRA, Društvo ŠKUC, Kulturno in umetniško društvo Transformator in Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi.

Vsakoletne aktivnosti projekta zajemajo preventivne delavnice o vseh oblikah nasilja in trgovanja z ljudmi, ki so namenjene dijakom in študentom v Mestni občini Ljubljana. V prvem delu delavnic so odigrani različni prizori nasilja, ki jim sledi diskusija o možnih rešitvah prizora in predavanje o vseh oblikah nasilja in trgovanju z ljudmi. Projekt Drugačna zveza je sklenjen na zaključnem dogodku oktobra s koncertom ob dnevu boja proti trgovanju z ljudmi v Kinu Šiška, ki je namenjen mladim in splošni javnosti.

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo MOL, Urad za mladino.

MOL logotip