Projekt Da! življenju brez trgovine z ljudmi naslavlja predvsem mlade, ki so zaradi svoje mladosti, neizkušenosti, morda celo naivnosti, odlična tarča trgovcev z ljudmi, ki jih na različne načine vabijo v svoje pasti in jih prodajo, izkoriščajo. Dekleta predvsem za namene spolnega izkoriščanja, izdelavo otroške pornografije, pornografskega materiala, fante pa za pomoč pri privabljanju deklet ter druga kazniva dejanja, nekatere pa tudi za namene spolnega izkoriščanja. TzL ni merljiva in ne vemo natančnega števila mladih, ki niso le ‘pobegnili od doma’, ampak so v resnici padli v kremplje trgovcev z ljudmi – kaj se jim je zares zgodilo po navadi izvemo šele, ko se vrnejo domov.

Projekt se bo preventivnih aktivnosti lotil precej na široko, s čimer nameravamo zajeti čim večje število otrok in mladostnikov po vsej Sloveniji in jim na takšen način problematiko TzL približati do te mere, da se bodo sposobni sami zaščititi in prepoznati pasti, s katerimi jih trgovci z ljudmi skušajo izkoristiti. Pomembno je tudi dejstvo, da so v delavnice vključeni mladi fantje, ki poleg tega, da tudi oni lahko postanejo žrtve TzL,  nezavedajoč se svoje kazenske odgovornosti od 14. leta naprej, lahko postanejo pomemben člen organiziranih kriminalnih združb in zalagajo seksualni trg z mladoletnimi žrtvami TzL preko nezavednega novačenja. Odraščajoči fantje postanejo tudi koristniki uslug prostitutk, ki so v svoje delo prisiljene. Zato je preventiva pomembna tudi s tega stališča, da fantje ponotranjijo dejstvo, da prisilnim prostitutkam spolnost ni v užitek, ampak gre v bistvu za posilstvo.

Pomembno jih je torej naučiti prepoznati osebe, ki so na kakršenkoli način prisiljene v katerokoli obliko spolnega ali drugega izkoriščanja ter jih ozavestiti kako se lahko takim osebam pomaga.

eea

Podprto s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.