V letih 2016 do 2019 Veleposlaništvo ZDA v Republiki Sloveniji sofinancira projekt (Re)integracija žrtev trgovanja z ljudmi, katerega glavni cilj je vzpostavitev sistemskih rešitev za osebe z izkušnjo trgovanja z ljudmi v procesu (re)integracije.

Več o (re)integraciji žrtev trgovanja z ljudmi lahko preberete v e-publikaciji.

Cilj projekta je sistemska ureditev področja (Re)integracije žrtev trgovanja z ljudmi, saj pomanjkljivosti ostajajo – zdravstveno zavarovanje za žrtve TzL, državljane in državljanke tretjih držav, ni urejeno. Ravno tako ostaja vprašanje, kaj se z osebo zgodi po koncu postopkov pred sodiščem. Do omejitev prihaja tudi pri vključitvi v šolski sistem.

Vse to naslavljamo v okviru fokusnih skupin ter osnovnih izobraževanj, ki jih organiziramo za policiste, zaposlene na upravnih enotah, zavodih za zaposlovanje, zdravstvene delavce.

US-embassy ALT

FIHO