Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Delujemo nacionalno, regionalno (JV Evropa) in transnacionalno (IT, SP).

Smo najmočnejši slovenski akter tako na področju preventivnih kot tudi kurativnih dejavnosti v boju proti trgovanju z ljudmi.

Naše osnovno delo je ozaveščanje rizične skupine (mladih od 14–18 let), širše strokovne in laične javnosti o trgovanju z ljudmi in nudenje konkretnih oblik pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.