Letno poročilo 2016

Na Ključu pripravljamo poročila in se veselimo nad rezultati.

V letu 2016 smo izvedli 108 preventivnih delavnic o preprečevanju trgovanja z ljudmi in nenasilju za otroke, mladostnike in mladostnice, dijake, dijakinje, varovance in varovanke vzgojnih zavodov in mladinskih domov ter študente in študentke nekaterih slovenskih fakultet. Preventivnih delavnic se je udeležilo 2912 mladih.

Okroglih miz, usposabljanj za strokovne delavce v zdravstvu, sociali, policiji, zaposlene na upravnih enotah, zavodih za zaposlovanje, širšo laično javnost se je udeležilo 1006 udeleženk in udeležencev.

Eno od neposrednih oblik pomoči smo nudili 34 osebam, od tega 8 mladoletnim.

Vse aktivnosti smo izvedli ob podpori naših financerjev: Mestne občine Ljubljana, Urada Vlade RS za komuniciranje, Ameriškega veleposlaništva v RS, Norveških finančnih mehanizmov, Ministrstva za zdravje, FIHO in nekaterih donatorjev. V veliko pomoč so nam bili tudi naši prostovoljci in prostovoljke.

Gremo naprej!

 

logo